Tyre Protector senker dekkets arbeidstemperatur

image
Tyre Protector har sammen med Bridgestone/Firestone gjennomført mange tester for gruveselskapet Drummond LTD’s regning i gruven Pribbenow Mine, Colombia.

Testene er gjennomført på ett flertall CAT-maskiner av modell 777C.
Foruten at dekkets slitasje og antall punkteringer har blitt redusert har man i tillegg kunne konstatere en vesentlig redusert arbeidstemperatur på dekkene.
- Hver gang en maskin kom opp av gruven målte man dekkenes temperatur på fem forutbestemte punkter. Sammenlignet med dekk uten Tyre Protector installert hadde de behandlede dekkene en klart lavere gjennomsnittstemperatur.
Foruten redusert dekkslitasje innebærer en lavere arbeidstemperatur at
maskinene kan laste flere tonn uten at dekkene oppnår sin maksimale temperatur.

Kilde til artikkelen: Tyre Protector Norge AS

image