Tyre Protector HMS-Datablad godkjent av Teknologisk Institutt

Tyre Protector har som først i Norge i sin bransje, blitt godkjent med sitt tettemiddel mot punkteringer.

Teknologisk Institutt har godkjent vårt HMS-Datablad, og dette ligger ute på Co-Builder.
Her vil du finne Godkjennelsesdokumentet fra TI, samt link for tilgang til HMS-Datablad.

Tyre Protector ligger ikke på OBS-listen, som er miljøvernmydighetenes liste over helse- og miljøfarlige stoffer, man skal være spesielt oppmerksom på.

Tyre Protector inneholder ingen stoffer som står på OBS-listen, eller ingen stoffer som oppfyller kriteriene for OBS-listen.

Klikk her: HMS-Datablad hos Co-Builder

Klikk her: Godkjennelse fra Teknologisk Institutt vedrørende
                 TyreProtector HMS-Datablad