Tyre Protectors kjernevirksomhet:

Tyre Protector Norge har en klar 6 punkts forretningsfilosofi

1.  Redusere punkteringer / eksplosjoner
2.  Redusere nede tider på kundens maskinpark / kjøretøy
3.  Øke sikkerheten til sjåfører som ferdes i trafikken med store busser og vogntog
4.  Forlenge dekkets levetid med opptil 20%
5.  Redusere drivstoff kostnaden
6.  Bidra til å redusere miljøutslipp